minister

जिवन घिमिरे

माननीय मन्त्री
फोनः ०२१-५३४६२८
मोवाईल:
ईमेल: jivan_ghimire01@yahoo.com

photo

हरिप्रसाद दाहाल

सचिव
फोनः ०२१-५३४०८२
मोवाईल:
ईमेल: hsdahal2@gmail.com

स्थानीय तह विवरण

अन्य

प्रदेश विकास स्वयमसेवकको नियुक्ति तथा अभिमुखिकरण सम्बन्धमा ।
1 day ago
सूचना
'माध्यमिक विद्यालयहरुलाई सूचना तथा प्रविधि शिक्षण सहायता साझेदारी कार्यक्रम' को लागि विद्यालयले पेश गर्ने प्रस्तावको ढाँचा ।
1 day ago
फारमहरु, सूचना
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।
3 days 16 hours ago
सूचना
यूवा वैज्ञाननिक खोजि तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि पेश गर्ने दरखास्तको ढाँचा(व्यक्तिगत विवरण सहित) ।
3 days 16 hours ago
फारमहरु
यूवा वैज्ञानिक खोजी तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी सूचना ।
3 days 16 hours ago
सूचना
छुवाछुत मुक्त प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा।
3 days ago
सूचना
सीपमूलक तालिम सञ्चालनको लागि विद्यालय, शिक्षालयहरु छनौट सम्बन्धी सूचना ।
4 days 1 hour ago
सूचना