minister

जिवन घिमिरे

माननीय मन्त्री
फोनः ०२१-५३४६२८
मोवाईल:
ईमेल: jivan_ghimire01@yahoo.com

photo

हरिप्रसाद दाहाल

सचिव
फोनः ०२१-५३४०८२
मोवाईल:
ईमेल: hsdahal2@gmail.com

स्थानीय तह विवरण

अन्य

विद्यालय नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रमका लागि अन्तवार्ता सम्बन्धी सूचना
1 week 5 days ago
सूचना
'विद्यालय नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रम' का लागि आवेदन फारम बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।
1 month ago
सूचना
विद्यालय नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रम सम्बन्धी फाराम, दरखास्त दस्तुर बुझाउने भौचरको नमूना, कार्यविवरण, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरु सहितको विवरण
1 month ago
फारमहरु
करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना
1 month ago
सूचना
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।
1 month ago
सूचना
प्रदेश विकास स्वयंसेवकको नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे ।
1 month ago
सूचना
सहभागी पठाई दिने सम्बन्धमा ।(उल्लेखित अस्पतालहरु/स्वास्थ्य केन्द्रहरु)
1 month ago
परिपत्र