minister

जिवन घिमिरे

माननीय मन्त्री
फोनः ०२१-५३४६२८
मोवाईल:
ईमेल: jivan_ghimire01@yahoo.com

photo

हरिप्रसाद दाहाल

सचिव
फोनः ०२१-५३४०८२
मोवाईल:
ईमेल: hsdahal2@gmail.com

स्थानीय तह विवरण

अन्य

सहभागी गराईदिने बारे ।
1 week ago
परिपत्र, सूचना
हिसाब मिलान सम्बन्धमा ।
2 weeks ago
परिपत्र, सूचना
बालकल्याण गृहहरुको व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६
2 weeks ago
मार्गदर्शन
अपांगता भएका, बालकल्याण गृह, कारागारका विपन्न कैदी बन्दीका बालबालिका, सडक बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक तथा सहायक सामाग्री सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६
2 weeks ago
मार्गदर्शन
अपांगता भएका, बालकल्याण गृह, कारागारका विपन्न कैदी बन्दीका बालबालिका, सडक बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक तथा सहायक सामाग्री सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६
2 weeks ago
मार्गदर्शन
अपांगता भएका, बालकल्याण गृह, कारागारका विपन्न कैदी बन्दीका बालबालिका, सडक बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक तथा सहायक सामाग्री सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन-२०७६
2 weeks ago
मार्गदर्शन
ज्येष्ठ नागरिक अन्तरपुस्ता सिप हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन २०७६
3 weeks ago
मार्गदर्शन