minister

जिवन घिमिरे

माननीय मन्त्री
फोनः ०२१-५३४६२८
मोवाईल:
ईमेल: jivan_ghimire01@yahoo.com

photo

हरिप्रसाद दाहाल

सचिव
फोनः ०२१-५३४०८२
मोवाईल:
ईमेल: hsdahal2@gmail.com

स्थानीय तह विवरण

अन्य

ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन २०७६
3 weeks ago
मार्गदर्शन
सामुदायिक विद्यालयका बालक्लवका बालबालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धी कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा कार्यान्वयन मार्गदर्शन-२०७६
3 weeks ago
मार्गदर्शन
स्यमंसेवकका बैकल्पिक उम्मेद्धारहरुलाई नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना ।
3 weeks ago
सूचना
प्राविधिक सहायक(शिक्षा)लाई कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धमा ।
4 weeks ago
परिपत्र, सूचना
राष्ट्रिय विकास स्वयमसेवकको म्याद थप गरिएको सूचना ।
4 weeks ago
सूचना
सीप विकास तालिम सञ्चालनका लागि संस्था छनौट गरिएको सूचना ।
1 month ago
सूचना
e-GP System मा Bid Submission को म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
1 month ago
सूचना