minister

जिवन घिमिरे

माननीय मन्त्री
फोनः ०२१-५३४६२८
मोवाईल:
ईमेल: jivan_ghimire01@yahoo.com

photo

हरिप्रसाद दाहाल

सचिव
फोनः ०२१-५३४०८२
मोवाईल:
ईमेल: hsdahal2@gmail.com

स्थानीय तह विवरण

अन्य

सामाजिक विकास संस्था ऐन र नियमावली २०७५ वमोजिम संस्था सूचिकृत र दर्ताको लागि शुल्क दाखिला सम्बन्धमा ।
1 month 3 weeks ago
सूचना
एकल महिलाका लागि सिप विकास तालिम संचालन गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
1 month 3 weeks ago
सूचना
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सिप विकास तालिम संचालन गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
1 month 3 weeks ago
सूचना
महिलाका लागि सिप विकास(होमस्टे) तालिम संचालन गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
1 month 3 weeks ago
सूचना
अपाङ्गता ग्राम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना ।
1 month 4 weeks ago
सूचना
संस्था दर्ता तथा सूचिकरण सम्बन्धी सूचना ।
1 month 4 weeks ago
सूचना
स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन, २०७५
2 months 1 week ago
मार्गदर्शन