minister

जिवन घिमिरे

माननीय मन्त्री
फोनः ०२१-५३४६२८
मोवाईल:
ईमेल: jivan_ghimire01@yahoo.com

photo

हरिप्रसाद दाहाल

सचिव
फोनः ०२१-५३४०८२
मोवाईल:
ईमेल: hsdahal2@gmail.com

स्थानीय तह विवरण

अन्य

एकल महिलाहरुको लागि दिईने सीपमुलक तालीम संचालन गराउन ईच्छुक संस्थाहरुलाई सुचीकृत हुन प्रकाशन गरिएको सूचना ।
3 months ago
सूचना
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि दिईने सीपमुलक तालीम संचालन गराउन ईच्छुक संस्थाहरुलाई सुचीकृत हुन प्रकाशन गरिएको सूचना ।
3 months ago
सूचना
१०९ औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा आयोजित प्रदेश महिला सम्मेलन २०७५ ले जारी गरेको घोषणापत्र ।
3 months 2 weeks ago
घोषणापत्र
विद्यालय नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रमका लागि अन्तवार्ता सम्बन्धी सूचना
4 months ago
सूचना
'विद्यालय नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रम' का लागि आवेदन फारम बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।
4 months 3 weeks ago
सूचना
विद्यालय नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रम सम्बन्धी फाराम, दरखास्त दस्तुर बुझाउने भौचरको नमूना, कार्यविवरण, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरु सहितको विवरण
4 months 3 weeks ago
फारमहरु
करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना
4 months 3 weeks ago
सूचना