COVID-19 तथ्याङ्क : प्रदेश, देश र विश्व

प्रदेश नं १ मा हालसम्मः

प्रदेश नं १ को विवरणका लागि संलग्न गरिएको दस्तावेजबाट दैनिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुहुन अनुरोध छ।

प्रदेश नं १ का प्रयोगशालाहरूबाट परिक्षण भएका RT-PCR परिक्षणका नतिजा निम्न उल्लेखित Google Drive Folder मा सार्वजनिक गरिएको व्यहोरा अनुरोध छः

Google Drive Link

 

नेपालमा हालसम्मः 

COVID-19 को देशव्यापी अध्यावधिक सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न निम्न उल्लेखित स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छः यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

विश्वमा हालसम्मः

COVID-19 को विश्वव्यापी अध्यावधिक सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न निम्न उल्लेखित Worldometers को वेबसाइटमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छः यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

 

थप जानकारी आवश्यक भएमा वा केही सुझाव/ गुनासो भएमा प्रदेश नं १, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको "कोभिड-१९ निगरानी, तथ्याङ्क संकलन तथा अनुगमन समितिको सचिवालय" मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ।

सम्पर्क व्यक्तिहरुः

डा‍. रविन्द्र निरौला (सचिवालय संयोजक): ९८४२१२७९८४

उपमा कोइराला (स्टाफ नर्स): ९८४२०४९४१५

प्रवक्ता

कृष्ण प्रसाद पोखरेल
कृष्णप्रसाद पोख्रेल
021-442527

गुनासो सुन्ने अधिकारी

रोशुना कोइराला
रोशुना कोइराला
9852069385

सूचना अधिकारी