संक्षिप्त परिचय

नेपाल सरकारको मिति २०७४/१०/१० को निर्णय अनुसार ७ वटा कार्यक्षेत्र समेट्ने गरी स्थापना भएको प्रदेश नं. १ को सामाजिक विकास मन्त्रालय साविकको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङको देवकोटा चौक, विराटनगरस्थित भवनमा मिति २०७४/११/०२ गते स्थापना भई संचालनमा रहेको छ । यस मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रीको रुपमा माननीय मन्त्री जीवन घिमिरेले मिति २०७४/११/०६ मा पद वहाल गरी मन्त्रालयलाई नेतृत्व प्रदान गरिरहनु भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५/०९/०९ को निर्णय अनुसार हाल ५४ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ जस मध्ये अधिकृतस्तरको, सहायकस्तरको र सहयोगीस्तरका कर्मचारीको दरबन्दी क्रमशः २६, १५ र १३ रहेको छ । ७ महाशाखा र १२  शाखा रहेको यस मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व मिति २०७६/०५/२७ देखि सचिव (रा.प.प्रथम) श्री वीरबहादुर राईले गरिरहनु भएको छ ।

मन्त्रालयको फेसबुक

पात्रो

स्थानीय तह विवरण