नेपाल सरकारको मिति २०७४/१०/१० को निर्णय अनुसार ७ वटा कार्यक्षेत्र समेट्ने गरी स्थापना भएको प्रदेश नं. १ को सामाजिक विकास मन्त्रालय साविकको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङको देवकोटा चौक, विराटनगरस्थित भवनमा मिति २०७४/११/०२ गते स्थापना भई संचालनमा रहेको छ । यस मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रीको रुपमा माननीय मन्त्री जीवन घिमिरेले मिति २०७४/११/०६ मा पद वहाल गरी मन्त्रालयलाई नेतृत्व प्रदान गरिरहनु भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५/०२/०६ को निर्णय अनुसार ६८ जनाको दरवन्दी रहेको यस मन्त्रालयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५/०९/०९ को निर्णय अनुसार हाल ५४ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ जस मध्ये अधिकृतस्तरको, सहायकस्तरको र सहयोगीस्तरका कर्मचारीको दरबन्दी क्रमशः २६, १५ र १३ रहेको छ । ७ महाशाखा र १२  शाखा रहेको यस मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व मिति २०७६/०५/२७ देखि सचिव (रा.प.प्रथम) श्री वीरबहादुर राईले गरिरहनु भएको छ । यस मन्त्रालय मातहत देहाय बमोजिमका कार्यालयहरु रहेका छन्:
स्वास्थ्य तर्फः
-    स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटा
-    स्वास्थ्य कार्यालय, (१४ वटै जिल्लामा)
-    अस्पताल (झापा जिल्लास्थित मेची अस्पताल र मोरङ जिल्ला बाहेकका प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा गरी कूल १३ वटा)
-    जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र (इलाम, धनकुटा र उदयपुर जिल्लामा बाहेक प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा) 
-    ३ वटा आयुर्वेद औषधालय (मेचीको इलाम, कोशीको धनकुटा र सगरमाथाको उदयपुरमा)
-    स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, धनकुटा
-    प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, विराटनगर, मोरङ
-    प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्र, विराटनगर, मोरङ
शिक्षा तर्फः
-    शिक्षा विकास निर्देशनालय, धनकुटा
-    शिक्षा तालिम केन्द्र, इनरुवा, सुनसरी
भाषा, संस्कृति तथा पुरातत्व संरक्षण तर्फः
-    प्रदेश संङ्ग्रहालय, धनकुटा
श्रम तथा रोजगार तर्फः
-    रोजगार सूचना केन्द्र, विराटनगर, मोरङ
-    व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, झापा र ओखलढुङ्गा
प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयको  ५८ वटा कार्य जिम्मेवारीहरु रहेका छन् । यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र प्रदेश नं १ का १४ जिल्लामा रहेका १३७ स्थानीय तह (१ महानगरपालिका, २ उप-महानगरपालिका, ४६ नगरपालिका  र ८८ गाँउपालिका) रहेका छन् ।