COVID-19 तथ्याङ्क : प्रदेश, देश र विश्व

पछिल्लो अध्यावधिक

प्रदेश नं १ मा हालसम्मः

PCR तर्फः

परिक्षणका लागि नमुना पठाइएको संख्याः ५,२४२

ल्याब परिक्षण भएको संख्याः ४,७९८

Positive: ८७

Negative: ४,७११

RDT तर्फः

परिक्षण भएको संख्याः ११,०३६

Positive: ५४

Negative: ११,०१२

Outcome:

मृत्यु हुनेको संख्याः 0

उपचार भइ निको हुनेको संख्याः २६

 

नेपालमा हालसम्मः 

PCR परिक्षण गरिएको: ४२,५५८

RDT परिक्षण गरिएकोः  ८२,११६

संक्रमण नदेखिएको (PCR): ४२,०१०

संक्रमण देखिएको (PCR): ५४८

क्वारेन्टाइनमाः २७,८२९

आइसोलेसनमाः ४३४

निको भएकोः ७०

मृत्यु भएकोः

 

विश्वमा हालसम्मः

संक्रमितको संख्याः ५३,२४,२४५

मृत्यु हुनेको संख्याः ३,४०,३२४

उपचार भइ निको हुनेको संख्याः २१,७२,६३६

 

द्रष्टव्यः प्रदेश नं १ को वृस्तित जानकारीको लागी संलघ्न दस्तावेजहरु अध्ययन गर्नुहुन अनुरोध छ।