अार्थिक वर्ष

भाषा साहित्य सँस्कृति र कला सम्बन्धी कार्यदलको सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।