Home
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं १ , विराटनगर ,मोरङ

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने  अभियानको नाराः  "सभ्य समाजको पहिचान, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान‍"

  Local Extension Line नम्बरहरु  
सि.नं. कोठा नं. महाशाखा/ शाखा Ex. Line No.
1 201 मन्त्रिज्यूको स्वकीय सचिवालय 13
2 202 मन्त्रिज्यूको निजि सचिवालय 14
3 301 सचिवज्यू सचिवालय 15
4 205 जिन्सी शाखा 17
5 206 आर्थिक प्रशासन शाखा 18
6 203 योजना शाखा 19
7 204 प्रशासन शाखा 20
8 305 उच्च शिक्षा शाखा 21
9 303 शौक्षिक योजना शाखा 22
10 302 शिक्षा प्रशासन महाशाखा 23
11 303 उच्च शिक्षा महाशाखा 24
12 104 आयूर्वेद शाखा 26
13 105 सामाजिक विकास महाशाखा 27
14 106 लैङ्गिक शसक्तिकरण शाखा 28
15 107 बाल अधिकार तथा सामाजिक न्याय शाखा 29
16 101 स्वास्थ्य महाशाखा 30
17 101 जनस्वास्थ्य शाखा 31
18 102 स्वास्थ्य शाखा 32
19 103 स्वास्थ्य शाखा 33
20 सोधपुछ दर्ता चलानी 0

प्रवक्ता

कृष्ण प्रसाद पोखरेल
कृष्णप्रसाद पोख्रेल
021-442527

गुनासो सुन्ने अधिकारी

रोशुना कोइराला
रोशुना कोइराला
9852069385

सूचना अधिकारी