अार्थिक वर्ष

विश्वव्यापी माहामारीका रुपमा फौलिएको COVID-19 बाट संक्रमित बिरामीहरुलाई उपचार गर्न स्थापना गरिएको कोशी अस्पतालमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थकर्मीको खाना, खाजा तथा आवास व्यवस्थापनका लागी गरिएको खरिद सम्बन्धी सुचना प्रकाशन गरिएको छ।