अार्थिक वर्ष

Ayurveda and Alternative Medicine Guidelines of Preventive Measures and Management protocol for COVID-19 in Nepal स्विकृत भएकोले कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र जारी गरिएको छ।