Home
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं १ , विराटनगर ,मोरङ

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन

शिर्षक दस्तावेज मिति
सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यक्ता सम्वन्धी सगरमाथा अञ्चल आयुर्वेद औषधालयको सूचना पदपुर्ति सुचना १.pdf , सुचना पेज २.pdf , दरखास्त फारम.pdf , प्रबेश पत्र.pdf 11/28/2021 - 13:44
सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यक्ता सम्वन्धी सूचना Notice 2078.pdf , School Health nurse from.pdf , School namelist 2078.pdf , officer level 7th , 8th.pdf 11/23/2021 - 11:04
सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यक्ता सम्वन्धी सूचना Notice 2078.pdf , School Health nurse from.pdf , School namelist 2078.pdf , officer level 7th , 8th.pdf 11/23/2021 - 11:04
आवश्यक कागजात सहित कार्यक्रम सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा शिक्षा विकास निर्देशनालयको सूचना । स्वच्छ पिउने पानी.docx , सासिके तथा पुस्तकालय.docx , भौतिक निर्माण.docx , सामुदायिक क्याम्पस.docx , इ शिक्षा तथा स्मार्ट कक्षा व्यवस्थापन (2).docx 11/16/2021 - 13:59
श्रष्टा सम्मान पुरस्कार तथा नवोदित भाषा, साहित्य, कला प्रतिभा पुरस्कार, २०७८ सम्वन्धी सूचना । IMG_20211029_0001.pdf 10/29/2021 - 14:56
सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना suchana.pdf , सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापना कार्यक्रम प्रस्तावको ढाँचा_0.docx 10/24/2021 - 12:27
स्वास्थ्य कार्यालय झापाको ब्रोसर पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना स्वास्थ्य कार्यालय झापाको ब्रोसर पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf 10/11/2021 - 14:10
स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाको स्टाफ नर्स पदको उमेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना । IMG_20211008_0001.pdf 10/06/2021 - 22:14
स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाको स्टाफ नर्स पदको लागी सर्टलिष्ट नामावली सम्वन्धी सूचना । IMG_20211003_0002.pdf 10/03/2021 - 18:57
कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. ०७८-०७९ (शिक्षा,युवा तथा खेलकुद र भाषा,संस्कृति तथा पूरातत्व) कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन ०७८-०७९ (शिक्षा).pdf 09/28/2021 - 10:54
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ सा. वि. म. मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन 2078-79.PDF 09/26/2021 - 17:16
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र/आयुर्वेद औषधालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र-औषधालयहरुको मार्गदर्शन २०७८-७९.PDF 09/26/2021 - 17:09
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र/आयुर्वेद औषधालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र-औषधालयहरुको मार्गदर्शन २०७८-७९.PDF 09/26/2021 - 17:09
सामाजिक विकास मन्त्रालय योजना तथा कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधी, २०७८ सामाजिक विकास मन्त्रालय योजना तथा कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf 09/24/2021 - 11:54
सेवा करारमा जनशक्ति भर्ना सम्बन्धी सूचना IMG_20210924_0001.pdf , IMG_20210924_0001_0.pdf 09/24/2021 - 10:27
एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा_0.pdf 09/21/2021 - 11:52
घरभाडा लिने सम्बन्धी सूचना घरभाडा लिने सम्बन्धी सूचना.pdf 09/16/2021 - 11:43
घरभाडा लिने सम्बन्धी सूचना घरभाडा लिने सम्बन्धी सूचना.pdf 09/16/2021 - 11:43
स्वत: प्रकाशन स्वतः प्रकाशन.pdf 09/05/2021 - 15:08
स्वत: प्रकाशन स्वतः प्रकाशन.pdf 09/05/2021 - 15:08

प्रवक्ता

krishna
कृष्णप्रसाद पोखरेल
021-442527

गुनासो सुन्ने अधिकारी

ब
श्री जानुका न्यौपाने
021442428

सूचना अधिकारी