शिर्षक दस्तावेज मिति
उपकरण खरिद सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना उपकरण खरिद सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना.pdf 03/28/2020 - 12:07
उपकरण खरिद सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना उपकरण खरिद सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना.pdf 03/28/2020 - 12:07
कोभिड-१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७६ कोरोना_मार्गदर्शन_२०७६ (1).PDF 03/25/2020 - 07:17
अपिल अपिल.pdf 03/18/2020 - 13:20
ल्याव असिस्टेन्टहरु तथा अ.न.मी. को समायोजन पदस्थापना विवरण । 03/17/2020 - 13:28
ल्याव असिस्टेन्टहरुको समायोजन पदस्थापना विवरण । 03/17/2020 - 13:28
जेष्ठ नागरिक ग्रामको डि.पि.आर निर्माणका लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना । EOI Notice Nepal Samachar Patra 2076-11-21.pdf 03/05/2020 - 13:47
नवप्रवेशि शिक्षा अधिकृतहरुको क्षमता विकास तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धमा (२०७६।११।२४-२८ गते नवप्रवेशी तालिम २४ देखि २८ सम्म.pdf 02/26/2020 - 16:23
नवप्रवेशि शिक्षा अधिकृतहरुको क्षमता विकास तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धमा (२०७६।११।२४-२८ गते नवप्रवेशी तालिम २४ देखि २८ सम्म.pdf 02/26/2020 - 16:23
नवप्रवेशि शिक्षा अधिकृतहरुको क्षमता विकास तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धमा (२०७६।११।२२-२६ गतेसम्म) नवप्रवेशि तालिम २२ देखि २६ सम्म.pdf 02/26/2020 - 16:18
नवप्रवेशि शिक्षा अधिकृतहरुको क्षमता विकास तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धमा (२०७६।११।२२-२६ गतेसम्म) नवप्रवेशि तालिम २२ देखि २६ सम्म.pdf 02/26/2020 - 16:18
प्रदेश विकास स्वयंसेवकको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा 02/25/2020 - 11:27
अस्पताल वा सेवा प्रदायक संस्थाले सुचिकृत हुनका लागि निवेदन दिने ढाँचा निवेदनको ढाँचा (1).docx 02/24/2020 - 10:48
अशक्त असहाय र वेवारिसे मानसिक रोग वा मनोसामजिक समस्या भएको विरामीहरुको उपचार तथा पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम संचालन कार्यविधी मानसिक रोगको पूनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यबिधी.pdf 02/24/2020 - 10:34
प्रदेश विकास स्वयंसेवक सम्वन्धी सूचना । IMG_20200220_0001.pdf 02/20/2020 - 16:16
सूचीकृत हुने वारेको सूचना । 02/19/2020 - 11:30
एम.बि.बि.एस. अध्ययन छात्रवृत्तिको दरखास्त आह्वान गरिएको एम.बि.बि.एस. अध्ययन छात्रवृत्तिको दरखास्त आह्वान गरिएको .pdf 02/17/2020 - 12:00
प्रदेश विकास स्वय‍‍ंसेवक सम्बन्धी सूचना 02/14/2020 - 12:31
प्रदेश विकास स्वय‍‍ंसेवक सम्बन्धी सूचना 02/14/2020 - 12:31
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा.pdf 02/10/2020 - 13:30