शिर्षक दस्तावेज मिति
प्रदेश विकास स्वयंसेवक सम्वन्धी सूचना । IMG_20200220_0001.pdf 02/20/2020 - 16:16
सूचीकृत हुने वारेको सूचना । 02/19/2020 - 11:30
एम.बि.बि.एस. अध्ययन छात्रवृत्तिको दरखास्त आह्वान गरिएको एम.बि.बि.एस. अध्ययन छात्रवृत्तिको दरखास्त आह्वान गरिएको .pdf 02/17/2020 - 12:00
प्रदेश विकास स्वय‍‍ंसेवक सम्बन्धी सूचना 02/14/2020 - 12:31
प्रदेश विकास स्वय‍‍ंसेवक सम्बन्धी सूचना 02/14/2020 - 12:31
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा.pdf 02/10/2020 - 13:30
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा .pdf 02/07/2020 - 12:15
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा .pdf 02/07/2020 - 12:15
अपाङ्गता सम्बन्धी प्रदेशिक नीति निर्माण सम्बन्धी सर्भेक्षण विवरण भरी सुझाव प्रदान गरिदिनुहुन । Questionnaires for website (2).docx 02/07/2020 - 11:17
अपाङ्गता सम्बन्धी प्रदेशिक नीति निर्माण सम्बन्धी सर्भेक्षण विवरण भरी सुझाव प्रदान गरिदिनुहुन । Questionnaires for website (2).docx 02/07/2020 - 11:17
एक शैक्षिक स‌ंस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना एक शैक्षिक स‌स्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना.pdf 02/06/2020 - 15:18
सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा । IMG_20200206_0001.pdf 02/06/2020 - 10:55
स्वयंसेवक कोटा उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा स्वयंसेवक कोटा उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा.pdf 02/05/2020 - 14:31
इन्टर्नसीप कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धी निवेदन फाराम इन्टर्नसीप कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धी निवेदन फाराम.pdf 02/05/2020 - 13:15
इन्टर्नसीप कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना इन्टर्नसीप कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf 02/05/2020 - 13:13
कार्यशालामा सहभागी सम्बन्धमा (सुनसरी, उदयपुर र धनकुटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरु) सुनसरी धनकुटा उदयपुर.pdf 01/30/2020 - 16:23
कार्यशालामा सहभागी सम्बन्धमा (मोरङ र झापा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरु) मोरङ झापा.pdf 01/30/2020 - 16:21
विद्यालय नर्स पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना 01/27/2020 - 14:56
पाठेघर(आङ्ग) खस्ने रोगको शल्यक्रिया गर्ने आशयको शिलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 01/27/2020 - 14:16
प्रदेश विकाश स्वयंसेवककाे म्याद थप सम्वन्धमा IMG_20200122_0001.pdf 01/22/2020 - 13:03