शिर्षक दस्तावेज मिति
कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा । Margdarsan 2077.pdf , IMG_20200809_0001.pdf 08/09/2020 - 13:07
कोरोना संक्रमित विरामीको उपचारमा खटिने चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुको लागी खाना तथा खाजा सम्वन्धी लिखित प्रस्ताव आव्हान । मेची अस्पताल.pdf 08/09/2020 - 11:14
प्रदेश विकास स्वयंसेवकको म्याद थप सम्वन्धमा । IMG_20200804_0002.pdf 08/04/2020 - 12:32
कोभिड-१९ सम्वन्धी जानकारी COVID situation and way forward P1 version 2.pdf 07/29/2020 - 15:09
तेह्रौ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पदक विजेताको पुरस्कार रकम बैंकमा जम्मा गरिएको सम्बन्धमा तेह्रौ SAG मा पदक विजेताको पुरस्कार रकम सम्बन्धमा.pdf 07/15/2020 - 16:51
प्रदेश विकास स्वयंसेवकको म्याद थप सम्बन्धी सूचना प्रदेश विकास स्वयंसेवकको म्याद थप सम्बन्धी सूचना_0.pdf 07/12/2020 - 11:44
Policy Brief of Diabetes Policy brief_Diabeties.PDF 07/06/2020 - 10:48
Policy Brief of Diabetes Policy brief_Diabeties.PDF 07/06/2020 - 10:48
Policy Brief of Diabetes Policy brief_Diabeties.PDF 07/06/2020 - 10:48
मेची अञ्चल अस्पतालको लिखित प्रस्ताव अव्हान सम्वन्धी सूचना । Scan1.PDF 07/05/2020 - 10:35
कोरोना संक्रमितहरुको विवरण । IMG_20200701_0001.pdf 07/01/2020 - 16:04
खेलमैदान निर्माण / स्तरोन्नतीको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउनुहुन ( सबै स्थानीय तहहरु) खेलमैदान निर्माण स्तरोन्नतीको प्रगति विवरण सम्बन्धमा.pdf 06/30/2020 - 12:41
खेलमैदान निर्माण / स्तरोन्नतीको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउनुहुन ( सबै स्थानीय तहहरु) खेलमैदान निर्माण स्तरोन्नतीको प्रगति विवरण सम्बन्धमा.pdf 06/30/2020 - 12:41
स्वास्थ्य कार्यालय मोरङको लिखित प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना स्वास्थ्य कार्यालय मोरङको लिखित प्रस्ताव आव्हान सूचना.pdf 06/24/2020 - 14:40
कोभिड अस्पताल सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ कोभिड अस्पताल सञ्चालन निर्देशिका, २०७७.pdf 06/23/2020 - 11:26
कोभिड १९ संक्रमित खोजपड्ताल तथा सम्पर्क पहिचान मार्गदर्शन कोभिड १९ संक्रमित खोजपड्ताल तथा सम्पर्क पहिचान मार्गदर्शन.pdf 06/22/2020 - 13:56
उदयपुर अस्पतालको भेन्टीलेटर खरिद गर्ने सम्वन्धमा लिखित प्रस्ताव अव्हान सम्वन्धी सूचना । Tender notice ICU Ventilator..pdf 06/18/2020 - 12:11
प्रदेश सरकारको आ.व.०७६।०७७ को मार्गदर्शन प्रकाशित प्रदेश सरकारको आ.व.०७६।०७७ को मार्गदर्शन.PDF 06/02/2020 - 12:57
प्रदेश सरकारको आ.व.०७६।०७७ को मार्गदर्शन प्रकाशित प्रदेश सरकारको आ.व.०७६।०७७ को मार्गदर्शन.PDF 06/02/2020 - 12:57
pool testing guidenline pool testing guideline.pdf 05/29/2020 - 14:10