शिर्षक Authored on अार्थिक वर्ष दस्तावेज
प्रदेश विकास स्वय‍‍ंसेवक सम्बन्धी सूचना 23 hours 2 minutes ago ०७६/०७७
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा 4 days 22 hours ago ०७६/०७७ प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा.pdf
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा 1 week ago ०७६/०७७ प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा .pdf
अपाङ्गता सम्बन्धी प्रदेशिक नीति निर्माण सम्बन्धी सर्भेक्षण विवरण भरी सुझाव प्रदान गरिदिनुहुन । 1 week 1 day ago ०७६/०७७ Questionnaires for website (2).docx
एक शैक्षिक स‌ंस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना 1 week 1 day ago ०७६/०७७ एक शैक्षिक स‌स्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना.pdf
सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा । 1 week 2 days ago ०७६/०७७ IMG_20200206_0001.pdf
स्वयंसेवक कोटा उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा 1 week 2 days ago ०७६/०७७ स्वयंसेवक कोटा उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा.pdf
इन्टर्नसीप कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धी निवेदन फाराम 1 week 2 days ago ०७६/०७७ इन्टर्नसीप कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धी निवेदन फाराम.pdf
इन्टर्नसीप कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 1 week 2 days ago ०७६/०७७ इन्टर्नसीप कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
कार्यशालामा सहभागी सम्बन्धमा (सुनसरी, उदयपुर र धनकुटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरु) 2 weeks 1 day ago ०७६/०७७ सुनसरी धनकुटा उदयपुर.pdf
कार्यशालामा सहभागी सम्बन्धमा (मोरङ र झापा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरु) 2 weeks 1 day ago ०७६/०७७ मोरङ झापा.pdf
विद्यालय नर्स पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना 2 weeks 3 days ago ०७६/०७७
पाठेघर(आङ्ग) खस्ने रोगको शल्यक्रिया गर्ने आशयको शिलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2 weeks 3 days ago ०७६/०७७
प्रदेश विकाश स्वयंसेवककाे म्याद थप सम्वन्धमा 3 weeks 2 days ago ०७६/०७७ IMG_20200122_0001.pdf
विद्यालय नर्स पदको उमेदवार सिफारिस गरिएको सूचना । 1 month ago ०७६/०७७ Baikalpik sifirish 2076 (1).pdf
कार्यक्रम संयोजक सातौ तह र विद्यालय नर्स पाचौ तहको उमेदवार सिफारिस गरिएको सुचना । 4 weeks ago ०७६/०७७ Result School health nurses 2076.pdf
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्गदर्शन २०७६ 1 month ago ०७६/०७७ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्गदर्शन २०७६.pdf
विद्यालय नर्स (पाचौ तह) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना 1 month ago ०७६/०७७ Result School Health Nurse.pdf
कार्यक्रम संयोजक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना 1 month ago ०७६/०७७ Programm coordinator Result.pdf
सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, संखुवासभा, तेह्रथुम र धनकुटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरु 1 month ago ०७६/०७७ समीक्षा तथा कार्यक्रम अभिमूखीकरण कार्यशालामा सहभागी हुने सम्बन्धमा.pdf