शिर्षक Authored on अार्थिक वर्ष दस्तावेज
गृह प्रमुख तथा वार्डेन पदकाे नतिजा प्रकाशित 15 hours 9 minutes ago ०७६/०७७ IMG_20191114_0002.pdf
विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमको लागि नर्स सेवा करारमा लिने सम्बन्धी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको सूचना 19 hours 46 minutes ago ०७६/०७७ Very final Notice school nurse -web ७६७७ final 2076-7-27.pdf
आयुर्वेद कार्यालयहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन 3 days 17 hours ago ०७६/०७७ आयुर्वेद कार्यालयहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन (1).pdf
स्वास्थ्य निर्देशनालय _ मार्गदर्शन 3 days 17 hours ago ०७६/०७७ स्वास्थ्य निर्देशनालय _ मार्गदर्शन-converted.pdf
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र_कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन 3 days 17 hours ago ०७६/०७७ प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र_कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन.pdf
अस्पतालहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन 3 days 17 hours ago ०७६/०७७ अस्पतालहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन.pdf
कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुहुन (तपसिलमा उल्लेखित गापा नपाहरु) 1 week ago ०७६/०७७ कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुहुन (तपसिलमा उल्लेख गापा नपाहरु).pdf
प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी करार कार्यविधी सम्वन्धमा 3 weeks ago ०७६/०७७
स्टाफ नर्स पदस्थापन विवरण 3 weeks ago ०७६/०७७ staff nurse padsthapna.pdf
प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी करार कार्यावधी २०७६ 4 weeks 2 days ago ०७६/०७७ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी करार कार्यावधी २०७६.pdf
मिति २०७६।०४।३१ गतेको सचिवस्तरीय निर्णायानुसार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका मेडिकल अधिकृत र कोल्डचेन्न असिष्टेन्ट पदहरुको पदस्थापन विवरण । 2 months 3 weeks ago ०७६/०७७ KM_206_00224.pdf
मिति २०७६।०४।२७ र २८ गतेको सचिवस्तरिय निर्णायानुसार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका ५/६/७/८ तहका विभिन्न पदहरुको पदस्थापन विवरण । 2 months 4 weeks ago ०७६/०७७ KM_206_00223.pdf
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा । 3 months ago ०७६/०७७ KM_206_00219.pdf
प्रगति विवरण पठाउने बारे । 3 months 4 weeks ago ०७५/०७६ IMG_20190716_0003.pdf
अपांगता भएका, बालकल्याण गृह, कारागारका विपन्न कैदी बन्दीका बालबालिका, सडक बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक तथा सहायक सामाग्री सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ 4 months ago ०७५/०७६ IMG_20190708_0008.pdf
अपांगता भएका, बालकल्याण गृह, कारागारका विपन्न कैदी बन्दीका बालबालिका, सडक बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक तथा सहायक सामाग्री सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ 4 months ago ०७५/०७६ IMG_20190708_0005.pdf
अपांगता भएका, बालकल्याण गृह, कारागारका विपन्न कैदी बन्दीका बालबालिका, सडक बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक तथा सहायक सामाग्री सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ 4 months ago ०७५/०७६ IMG_20190708_0004.pdf
बालकल्याण गृहहरको व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ 4 months ago ०७५/०७६ IMG_20190708_0003.pdf
वृद्धाश्रम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन अनुदान कार्यक्रम मार्गदर्शन २०७६ 4 months ago ०७५/०७६ IMG_20190708_0001.pdf
कलाकार साहित्यकार सम्मान सम्बन्धी सूचना । 4 months 1 week ago ०७५/०७६ IMG_20190707_0001.pdf