शिर्षक Authored on अार्थिक वर्ष दस्तावेज
उपकरण खरिद सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना 13 hours 42 minutes ago ०७६/०७७ उपकरण खरिद सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना.pdf
कोभिड-१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७६ 3 days 18 hours ago ०७६/०७७ कोरोना_मार्गदर्शन_२०७६ (1).PDF
अपिल 1 week ago ०७६/०७७ अपिल.pdf
ल्याव असिस्टेन्टहरु तथा अ.न.मी. को समायोजन पदस्थापना विवरण । 1 week ago ०७६/०७७
ल्याव असिस्टेन्टहरुको समायोजन पदस्थापना विवरण । 1 week ago ०७६/०७७
जेष्ठ नागरिक ग्रामको डि.पि.आर निर्माणका लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना । 3 weeks 1 day ago ०७६/०७७ EOI Notice Nepal Samachar Patra 2076-11-21.pdf
नवप्रवेशि शिक्षा अधिकृतहरुको क्षमता विकास तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धमा (२०७६।११।२४-२८ गते 1 month ago ०७६/०७७ नवप्रवेशी तालिम २४ देखि २८ सम्म.pdf
नवप्रवेशि शिक्षा अधिकृतहरुको क्षमता विकास तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धमा (२०७६।११।२२-२६ गतेसम्म) 1 month ago ०७६/०७७ नवप्रवेशि तालिम २२ देखि २६ सम्म.pdf
प्रदेश विकास स्वयंसेवकको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा 4 weeks ago ०७६/०७७
अशक्त असहाय र वेवारिसे मानसिक रोग वा मनोसामजिक समस्या भएको विरामीहरुको उपचार तथा पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम संचालन कार्यविधी 1 month ago ०७६/०७७ मानसिक रोगको पूनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यबिधी.pdf
प्रदेश विकास स्वयंसेवक सम्वन्धी सूचना । 1 month ago ०७६/०७७ IMG_20200220_0001.pdf
सूचीकृत हुने वारेको सूचना । 1 month ago ०७६/०७७
एम.बि.बि.एस. अध्ययन छात्रवृत्तिको दरखास्त आह्वान गरिएको 1 month 1 week ago ०७६/०७७ एम.बि.बि.एस. अध्ययन छात्रवृत्तिको दरखास्त आह्वान गरिएको .pdf
प्रदेश विकास स्वय‍‍ंसेवक सम्बन्धी सूचना 1 month ago ०७६/०७७
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा 1 month ago ०७६/०७७ प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा.pdf
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा 1 month 2 weeks ago ०७६/०७७ प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा .pdf
अपाङ्गता सम्बन्धी प्रदेशिक नीति निर्माण सम्बन्धी सर्भेक्षण विवरण भरी सुझाव प्रदान गरिदिनुहुन । 1 month 2 weeks ago ०७६/०७७ Questionnaires for website (2).docx
एक शैक्षिक स‌ंस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना 1 month 2 weeks ago ०७६/०७७ एक शैक्षिक स‌स्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना.pdf
सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा । 1 month 2 weeks ago ०७६/०७७ IMG_20200206_0001.pdf
स्वयंसेवक कोटा उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा 1 month ago ०७६/०७७ स्वयंसेवक कोटा उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा.pdf