जेष्ठ नागरिक प्रति सम्मान व्यक्त गर्नुहुदै माननीय सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे ।

जेष्ठ नागरिक प्रति सम्मान व्यक्त गर्नुहुदै माननीय सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे ।