२०७५ भदौ १५ गते माननीय मुख्यमन्त्री तथा माननीय सामाजिक विकास मन्त्री ज्यू- श्री रामानाचार्य सेवा पिठ चतराधाममा धर्मशालको शिलन्यास गर्नुहुँदै

२०७५ भदौ १५ गते माननीय मुख्यमन्त्री तथा माननीय सामाजिक विकास मन्त्री ज्यू- श्री रामानाचार्य सेवा पिठ चतराधाममा धर्मशालको शिलन्यास गर्नुहुँदै