मेची अञ्चल अस्पतालको अवलोकन, समस्या पहिचान तथा समाधानका विषयमा छलफलका क्रममा माननीय सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे ज्यू

मेची अञ्चल अस्पतालको अवलोकन, समस्या पहिचान तथा समाधानका विषयमा छलफलका क्रममा माननीय सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे ज्यू