माननीय मन्त्री ज्यू धनकुटामा रहेको प्रदेश संग्रहालयको अवलोकन गर्नुहुदै

माननीय मन्त्री ज्यू धनकुटामा रहेको प्रदेश संग्रहालयको अवलोकन गर्नुहुदै