अमेरिकी राजदुतावासको सहयोगमा नवनिर्मित महिला तथा बालबालिकाका लागि अस्थाई पुनर्स्थापना केन्द्र (SAFE HOUSE)को भवन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्दाका केही झलकहरु

अमेरिकी राजदुतावासको सहयोगमा नवनिर्मित महिला तथा बालबालिकाका लागि अस्थाई पुनर्स्थापना केन्द्र (SAFE HOUSE) को भवन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्दाका केही झलकहरु