सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय कुस्ती प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहका केही झलकहरु ।