Home
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं १ , विराटनगर ,मोरङ

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने  अभियानको नाराः  "सभ्य समाजको पहिचान, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान‍"

अार्थिक वर्ष

प्रदेश नं १ का प्रयोगशालाबाट परिक्षण हुने कोभिड-१९ RT-PCR परिक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको सुचना सम्बन्धित सबैका जानकारीको लागि अनुरोध छ।

प्रतिवेदनहरू निम्नउद्रित Google Drive Folder मा सार्वजनिक गरिएको हो। परिक्षण हुने प्रत्येक प्रयोगशालाका प्रतिवेदन सम्बन्धित Folder भित्र रहेका, र Page 1, Page 2,..... गरी नामाकरण गरिएका छन्। समयक्रमअनुसार Page 1 सबैभन्दा पुरानो एवं सबैभन्दा बढी Page number भएको प्रतिवेदन सबैभन्दा नयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ।

Folder Link:

यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

 

यस मन्तत्रालयको website को "कोभिड-१९ अध्यावधिक" नाम गरेको खण्डबाट यो link जुनसुकै वेला प्राप्त गर्न सकिन्छ।

कोभिड-१९ अध्यावधिक पृष्ठको link:

यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

 

प्रवक्ता

कृष्ण प्रसाद पोखरेल
कृष्णप्रसाद पोख्रेल
021-442527

गुनासो सुन्ने अधिकारी

रोशुना कोइराला
रोशुना कोइराला
9852069385

सूचना अधिकारी