शिर्षक दस्तावेज मिति
घरभाडा लिने सम्बन्धी सूचना घरभाडा लिने सम्बन्धी सूचना.pdf 09/16/2021 - 11:43
घरभाडा लिने सम्बन्धी सूचना घरभाडा लिने सम्बन्धी सूचना.pdf 09/16/2021 - 11:43
स्वत: प्रकाशन स्वतः प्रकाशन.pdf 09/05/2021 - 15:08
स्वत: प्रकाशन स्वतः प्रकाशन.pdf 09/05/2021 - 15:08
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरको कोभिड औषधी खरिद सम्वन्धी वोलपत्र आह्वान । IMG_20210901_0001.pdf 09/01/2021 - 11:54
क्याटलग वा ब्रोसर पेश गर्ने सम्वन्धी शिक्षा तालिम केन्द्र, सुनसरीको सूचना IMG_20210810_0001.pdf 08/10/2021 - 13:52
प्रदेश विकास स्वयंसेवक माग सम्वन्धी सूचना IMG_20210804_0001.pdf 08/04/2021 - 15:44
प्रदेश विकास स्वयंसेवक माग सम्वन्धी सूचना IMG_20210804_0001.pdf 08/04/2021 - 15:44
प्रदेश विकास स्वयंमसेवकको म्याद थप सम्वन्धी सूचना । IMG_20210718_0001.pdf 07/18/2021 - 10:42
प्रदेश विकास स्वयंमसेवकको म्याद थप सम्वन्धी सूचना । IMG_20210718_0001.pdf 07/18/2021 - 10:42
मेची अञ्चल अस्पतालको सूचना mechi zonal hospital, notice.docx 06/15/2021 - 12:17
छनौट गरिएका कर्मचारीको नामावली प्रकाशन गरीएको छनौट गरिएका कर्मचारीको नामावली प्रकाशन गरीएको_20210520_0001.pdf 05/20/2021 - 15:12
स्वास्थ्यकर्मी सेवा करारमा लिने सम्वन्धी सूचना । स्वास्थ्यकर्मी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना.pdf 05/17/2021 - 06:39
कोभिड-१९ का लागी आवश्यक औषधी तथा Consumable Item खरिद सम्वन्धी शिलवन्दी भरभाउपत्र आह्वानको सूचना IMG_20210512_0003.pdf 05/12/2021 - 15:42
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरको Antigen Kit तथा सर्जिकल समान खरिद सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । IMG_20210510_0005.pdf 05/10/2021 - 17:28
पुस्तकालयका लागि अनुदान माग सम्वन्धी सूचना । पुस्तकालय सम्वन्धी सूचना.docx 05/05/2021 - 15:10
कोशी अस्पताल कोभिड-१९ उपचार केन्द्रका विरामीहरुको खाना, खाजा, तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि आवास सहितको खाना, खाजा उपलब्ध गराउने सम्वन्धी लिखित प्रस्ताव आह्वान । IMG_20210502_0003.pdf 05/02/2021 - 17:22
निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धमा । 04/29/2021 - 15:43
Invitation For Bids (construction of visitor room, guard room, parking and drain work) IMG_20210421_0004.pdf 04/21/2021 - 17:12
Invitation For Bids (construction of pipe culvert, maintenance existing & toilet) IMG_20210421_0005.pdf 04/21/2021 - 17:05

प्रवक्ता

krishna
कृष्णप्रसाद पोखरेल
021-442527

गुनासो सुन्ने अधिकारी

ब
श्री जानुका न्यौपाने
021442428

सूचना अधिकारी