Home
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं १ , विराटनगर ,मोरङ

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने  अभियानको नाराः  "सभ्य समाजको पहिचान, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान‍"

शिर्षक दस्तावेज मिति
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf 12/04/2022 - 13:36
सीप परिक्षणको आवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना Mangshir 12 Skill Test Notice.pdf 12/04/2022 - 13:15
कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका ०७९/०८०( शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रम) कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका_20221129_0001.pdf 11/29/2022 - 13:02
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान press meet.pdf 11/24/2022 - 16:27
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको कोटा वितरण तथा नियुक्ति प्रकृया सम्बन्धमा प्रदेश विकास स्वयमसेवक नियुक्ति प्रकृया.pdf 11/23/2022 - 16:38
माध्यमिक विद्यालय मा स्काउट विकासका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना सामुदायिक माविका लागि प्रस्ताव आव्हान.pdf 11/15/2022 - 15:26
सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना कार्यक्रम प्रस्तावको ढाँचा_20221115_0001.pdf 11/15/2022 - 14:47
TECS विद्यालयबाट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना TECS विद्यालयबाट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना.pdf 11/08/2022 - 11:33
साझेदार शिक्षालयहरुले प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना_ साझेदार शिक्षालयहरुले प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना__0.pdf 11/08/2022 - 11:32
सामुदायिक पुस्तकालयहरुबाट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना सामुदायिक पुस्तकालयहरुबाट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना_20221102_0001.pdf 11/02/2022 - 15:15
विशेष स्रोतकक्षा सञ्चालित विद्यालयबाट प्रस्ताव आव्हान गरिएको विशेष स्रोतकक्षा सञ्चालित विद्यालयबाट प्रस्ताव आव्हान गरिएको_20221102_0001.pdf 11/02/2022 - 15:13
स्वयंसेवक निर्वाहभत्ता भुक्तानी सम्बन्धमा स्वयंसेवक निर्वाहभत्ता भुक्तानी सम्बन्धमा.pdf 11/02/2022 - 14:10
नमूना मावि विकासका लागि फाराम पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा नमूना मावि विकास.pdf 11/01/2022 - 14:08
प्रदेश विकास स्वयंसेवक नियुक्ति सम्वन्धी सूचना 10/14/2022 - 10:54
नमुना मावि विकासका लागि मूल्याङ्कन फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना नमुना मावि विकासका लागि मूल्याङ्कन फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना_0.pdf , नमूना माध्यमिक विद्यालय विकास सूचक र आधारहरु्(FORM).docx , नमूना माध्यमिक विद्यालय विकास सूचक र आधारहरु्(FORM).pdf 09/28/2022 - 14:50
निजामती आवासीय विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ निजामती आवासीय विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf 09/25/2022 - 16:13
प्रदेश विकास स्वयंसेवकको म्याद थप सम्बन्धी सूचना प्रदेश बिकास स्वयंसेवक म्याद थप .pdf 09/22/2022 - 14:34
विभिन्न शिर्षकमा कार्यक्रम प्राप्त गर्ने शैक्षिक तथा अन्य संस्थाहरुको नामावली विभिन्न शिर्षकमा कार्यक्रम प्राप्त गर्ने शैक्षिक तथा अन्य संस्थाहरुको नामावली_0.pdf 09/21/2022 - 12:32
साक्षर प्रदेश घोषणा साक्षर प्रदेश घोषणा.pdf 09/20/2022 - 16:14
१५ औं पुस्तकालय दिवश मनाउने सम्बन्धमा १५ औं पुस्तकालय दिवश.pdf 08/25/2022 - 16:34

प्रवक्ता

कृष्ण प्रसाद पोखरेल
कृष्णप्रसाद पोख्रेल
021-442527

गुनासो सुन्ने अधिकारी

रोशुना कोइराला
रोशुना कोइराला
9852069385

सूचना अधिकारी