शिर्षक दस्तावेज मिति
प्रदेश विकाश स्वयंसेवककाे म्याद थप सम्वन्धमा IMG_20200122_0001.pdf 01/22/2020 - 13:03
प्रदेश विकाश स्वयंसेवककाे म्याद थप सम्वन्धमा IMG_20200122_0001.pdf 01/22/2020 - 13:03
विद्यालय नर्स पदको उमेदवार सिफारिस गरिएको सूचना । Baikalpik sifirish 2076 (1).pdf 01/12/2020 - 14:34
विद्यालय नर्स पदको उमेदवार सिफारिस गरिएको सूचना । Baikalpik sifirish 2076 (1).pdf 01/12/2020 - 14:34
कार्यक्रम संयोजक सातौ तह र विद्यालय नर्स पाचौ तहको उमेदवार सिफारिस गरिएको सुचना । Result School health nurses 2076.pdf 01/10/2020 - 14:55
कार्यक्रम संयोजक सातौ तह र विद्यालय नर्स पाचौ तहको उमेदवार सिफारिस गरिएको सुचना । Result School health nurses 2076.pdf 01/10/2020 - 14:55
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्गदर्शन २०७६ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्गदर्शन २०७६.pdf 01/02/2020 - 13:34
विद्यालय नर्स (पाचौ तह) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना Result School Health Nurse.pdf 12/30/2019 - 12:49
विद्यालय नर्स (पाचौ तह) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना Result School Health Nurse.pdf 12/30/2019 - 12:49
कार्यक्रम संयोजक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना Programm coordinator Result.pdf 12/30/2019 - 12:45
सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, संखुवासभा, तेह्रथुम र धनकुटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरु समीक्षा तथा कार्यक्रम अभिमूखीकरण कार्यशालामा सहभागी हुने सम्बन्धमा.pdf 12/25/2019 - 16:57
सुनसरी, उदयपुर, भोजपुर, ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाम जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरु सुनसरी, उदयपुर, भोजपुर, ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाम जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरु.pdf 12/22/2019 - 13:56
सुनसरी, उदयपुर, भोजपुर, ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाम जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरु सुनसरी, उदयपुर, भोजपुर, ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाम जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरु.pdf 12/22/2019 - 13:56
४/५/६ तहका वैद्य पदका कर्मचारीहरुको पदस्थापन विवरण IMG_20191220_0004.pdf 12/20/2019 - 15:53
(मोरङ र झापा जिल्लाका सबै स्थानीय तह्हरु)समीक्षा तथा कार्यक्रम अभिमुखिकरण कार्यशालामा सहभागी हुने सम्बन्धमा समीक्षा तथा कार्यक्रम अभिमुखिकरण कार्यशालामा सहभागी हुने सम्बन्धमा.pdf 12/17/2019 - 06:56
(मोरङ र झापा जिल्लाका सबै स्थानीय तह्हरु)समीक्षा तथा कार्यक्रम अभिमुखिकरण कार्यशालामा सहभागी हुने सम्बन्धमा समीक्षा तथा कार्यक्रम अभिमुखिकरण कार्यशालामा सहभागी हुने सम्बन्धमा.pdf 12/17/2019 - 06:56
सामुदायिक क्याम्पसहरुबाट सञ्चालन अनुदान प्रस्ताव आह्वाहन 12/16/2019 - 16:32
सुरक्षा गार्डको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना IMG_20191210_0001.pdf 12/10/2019 - 10:40
एनेस्थेसिया सहायक कोर्समा भर्ना सम्वन्धी सूचना 12/09/2019 - 12:26
विद्यालय नर्स तथा कार्यक्रम संयोजक पदको परिक्षा मिति तथा परिक्षा केन्द्र परिवर्तन भएको सुचना । Notice 2 Exam.pdf 12/06/2019 - 11:56