शिर्षक दस्तावेज मिति
शुभकामना IMG_20201203_0002.pdf 12/03/2020 - 15:19
अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस २०७७ को अवसरमा शुभकामना सन्देश शुभकामना सन्देश.pdf 11/19/2020 - 17:45
ईनरुवा अस्पताल, सुनसरीको बोलपत्र आव्हानको सूचना 11/19/2020 - 17:37
ईनरुवा अस्पताल, सुनसरीको औजार उपकरण खरिद सम्बन्धी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना 11/13/2020 - 16:19
जिल्ला अस्पताल, तेह्रथुमको ल्याव प्रयोजनका लागि उपकरण खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना Suchana.pdf 11/13/2020 - 16:16
मेची अञ्चल अस्पताल, झापाको HDU वार्डका लागि औषधिजन्य उपकरण खरिद सम्बन्धि सूचना मेची अञ्चल अस्पताल, भद्रपुर, झापा_20201108_0001.pdf 11/08/2020 - 13:10
जिल्ला अस्पताल, धनकुटाको भेन्टिलेटर खरिद सम्बन्धी सूचना जिल्ला अस्पताल धनकुटा.pdf 11/08/2020 - 13:05
प्रदेश नं १ का प्रयोगशालाबाट परिक्षण हुने कोभिड-१९ RT-PCR परिक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको 10/23/2020 - 10:28
प्रदेश नं १ का प्रयोगशालाबाट परिक्षण हुने कोभिड-१९ RT-PCR परिक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको 10/23/2020 - 10:28
प्रदेश नं १ का प्रयोगशालाबाट परिक्षण हुने कोभिड-१९ RT-PCR परिक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको 10/23/2020 - 10:28
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन मार्गदर्शन, २०७७(प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला).pdf 10/11/2020 - 14:50
कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन (सामाजिक विकास महाशाखा) IMG_20201005_0007_0.pdf 10/05/2020 - 12:21
विद्यालयलाई आधारभूत पूर्वाधार सहितको ठूला विद्यालय विकास गर्न गुरुयोजना/DPR तयारीका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना suchana.pdf 10/04/2020 - 16:42
Invitation For Bids (PCR सम्वन्धी) 09/21/2020 - 15:53
सामाजिक संस्थाहरूको प्रादेशिक अभिलेख प्रयोजनका लागि निवेदन साथ कागजात पेश गर्ने बारेको सूचना सूचना सामाजिक विकास महाशाखा.pdf 09/08/2020 - 13:35
होटल, पार्टि प्यालेस तथा सारवजनिक संस्थाको भवनमा आइसोलेसन संचालन सम्बन्धी होटल, पार्टि प्यालेस तथा सारवजनिक संस्थाको भवनमा आइसोलेसन संचालन.pdf 09/08/2020 - 13:34
स्टाफ नर्सको पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा स्टाफ नर्सको पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा.pdf 09/03/2020 - 08:17
स्टाफ नर्सको पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा स्टाफ नर्सको पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा.pdf 09/03/2020 - 08:17
स्टाफ नर्सको पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा स्टाफ नर्सको पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा.pdf 09/03/2020 - 08:17
ल्याव टेक्निसियन पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ल्याव टेक्निसियन पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना.pdf 09/02/2020 - 10:30