शिर्षक दस्तावेज मिति
Invitation For Bids (PCR सम्वन्धी) 09/21/2020 - 15:53
सामाजिक संस्थाहरूको प्रादेशिक अभिलेख प्रयोजनका लागि निवेदन साथ कागजात पेश गर्ने बारेको सूचना सूचना सामाजिक विकास महाशाखा.pdf 09/08/2020 - 13:35
होटल, पार्टि प्यालेस तथा सारवजनिक संस्थाको भवनमा आइसोलेसन संचालन सम्बन्धी होटल, पार्टि प्यालेस तथा सारवजनिक संस्थाको भवनमा आइसोलेसन संचालन.pdf 09/08/2020 - 13:34
स्टाफ नर्सको पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा स्टाफ नर्सको पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा.pdf 09/03/2020 - 08:17
स्टाफ नर्सको पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा स्टाफ नर्सको पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा.pdf 09/03/2020 - 08:17
स्टाफ नर्सको पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा स्टाफ नर्सको पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा.pdf 09/03/2020 - 08:17
ल्याव टेक्निसियन पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ल्याव टेक्निसियन पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना.pdf 09/02/2020 - 10:30
हेल्थ असिष्टेन्ट पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको हेल्थ असिष्टेन्ट पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको.pdf 09/02/2020 - 09:00
मेडिकल अधिकृत पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना मेडिकल अधिकृत पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना_0.pdf 09/01/2020 - 12:07
मेडकिल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना मेडकिल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना_0.pdf 09/01/2020 - 12:05
माननीय जीवन घिमिरे कोभिड १९ बाट स‌ंक्रमित हुनुभएको सम्बन्धमा जारी प्रेस विज्ञप्ती प्रेस विज्ञप्ती.pdf 09/01/2020 - 11:52
मार्गदर्शन, २०७७ (अस्पताल) मार्गदर्शन, २०७७ (अस्पताल).PDF 08/26/2020 - 15:56
मार्गदर्शन, २०७७ (निर्देशनालय) मार्गदर्शन, २०७७ (निर्देशनालय).PDF 08/26/2020 - 15:56
मार्गदर्शन, २०७७ (आपुर्ति केन्द्र) मार्गदर्शन, २०७७ (आपुर्ति केन्द्र).PDF 08/26/2020 - 15:54
मार्गदर्शन,२०७७ (तालिम केन्द्र) मार्गदर्शन,२०७७ (तालिम केन्द्र).PDF 08/26/2020 - 15:53
मार्गदर्शन, २०७७ (स्वास्थ्य कार्यालय) मार्गदर्शन, २०७७ (स्वास्थ्य कार्यालय).PDF 08/26/2020 - 15:50
मार्गदर्शन, २०७७ (शिक्षा) मार्गदर्शन .pdf 08/26/2020 - 12:59
कोशी अस्पताल कोभिड-१९ उपचार केन्द्रमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी.pdf , दरखास्त फारमको ढाँचा.pdf 08/24/2020 - 10:57
कोशी अस्पताल कोभिड-१९ उपचार केन्द्रमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी.pdf , दरखास्त फारमको ढाँचा.pdf 08/24/2020 - 10:57
कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा । Margdarsan 2077.pdf , IMG_20200809_0001.pdf 08/09/2020 - 13:07