शिर्षक दस्तावेज मिति
एनेस्थेसिया सहायक कोर्समा भर्ना सम्वन्धी सूचना 12/09/2019 - 12:26
विद्यालय नर्स तथा कार्यक्रम संयोजक पदको परिक्षा मिति तथा परिक्षा केन्द्र परिवर्तन भएको सुचना । Notice 2 Exam.pdf 12/06/2019 - 11:56
सिंघीया खोलो संरक्षण तथा सफाई अभियान २०७६ को सम्वन्धमा मन्त्रालयद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्ती प्रेस विज्ञप्ती.pdf 12/05/2019 - 14:46
सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला ब्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सुचना IMG_20191205_0001.pdf 12/05/2019 - 10:56
आयुर्वेदतर्फको सशर्त अनुदान कार्यक्रमको वाँडफाँड । Aaurbed.pdf 12/04/2019 - 12:41
विद्यालय नर्स तथा कार्यक्रम संयोजक पदको लिखित परिक्षा सम्वन्धी जरुरी सुचना Writing notice 2076.pdf 12/01/2019 - 16:51
मेडिकल अधिकृत, हेल्थ असिस्टेन्ट, अ.हे.व., अ.न.मि. , रेडियोग्राफर, डार्करुम असिस्टेन्ट पदका विभिन्न स्तरहरूकाे पदस्थापन विवरण एच ए.pdf 11/26/2019 - 13:37
सूचना अधिकारी तथा सुचना प्रवाह सम्वन्धमा IMG_20191126_0005.pdf 11/26/2019 - 12:57
प्रदेश १ तालिम केन्द्रको कार्यक्रम कार्यसंचालन मार्गदर्शन प्रदेश १ तालिम केन्द्रको कार्यक्रम कार्यसंचालन मार्गदर्शन.pdf 11/21/2019 - 16:20
विद्यालय नर्सिङ्ग कार्यक्रम कार्यसंचालन मार्गदर्शन_स्थानीय तहकालागि विद्यालय नर्सिङ्ग कार्यक्रम कार्यसंचालन मार्गदर्शन_स्थानीय तहकालागि.pdf 11/21/2019 - 16:03
स्वास्थ्य कार्यलयको कार्यसंचालन मार्गदर्शन स्वास्थ्य कार्यलयको कार्यसंचालन मार्गदर्शन.pdf 11/21/2019 - 16:00
MoSD Budget 2076-077 MoSD Budget 2076-077.pdf 11/18/2019 - 10:51
गृह प्रमुख तथा वार्डेन पदकाे नतिजा प्रकाशित IMG_20191114_0002.pdf 11/14/2019 - 15:58
विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमको लागि नर्स सेवा करारमा लिने सम्बन्धी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको सूचना Very final Notice school nurse -web ७६७७ final 2076-7-27.pdf 11/14/2019 - 11:21
आयुर्वेद कार्यालयहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आयुर्वेद कार्यालयहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन (1).pdf 11/11/2019 - 13:49
स्वास्थ्य निर्देशनालय _ मार्गदर्शन स्वास्थ्य निर्देशनालय _ मार्गदर्शन-converted.pdf 11/11/2019 - 13:46
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र_कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र_कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन.pdf 11/11/2019 - 13:42
अस्पतालहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन अस्पतालहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन.pdf 11/11/2019 - 13:39
कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुहुन (तपसिलमा उल्लेखित गापा नपाहरु) कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुहुन (तपसिलमा उल्लेख गापा नपाहरु).pdf 11/04/2019 - 09:13
प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी करार कार्यविधी सम्वन्धमा 10/23/2019 - 11:34