सूचना/समाचार

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
विशेष शिक्षासम्बन्धी अपाङ्ग महासंघ तथा सरोकारवालाहरुसँग प्रदेशस्तरीय छलफल गोष्ठी सम्पन्न । ०७५/०७६ IMG_0001.pdf 01/10/2019 - 12:27
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धी सूचना । ०७५/०७६ pdvs.pdf 01/08/2019 - 12:38
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धी सूचना । ०७५/०७६ pdvs.pdf 01/08/2019 - 12:38
प्रदेश विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलद्धारा अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम सम्पन्न ०७५/०७६ IMG_0001.pdf 01/06/2019 - 14:11
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६ IMG_20181130_0002.pdf 11/30/2018 - 14:08
प्रदेश उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयको नीतिगत विषयमा छलफल अन्तरक्रिया बैठक सम्पन्न ०७५/०७६ New Doc 2018-10-31 15.42.25.pdf 11/03/2018 - 21:08
राष्ट्रिय विकास स्यमसेवकको म्याद थप गरिएको सूचना ०७५/०७६ स्यमसेवक म्याद थप.pdf 10/04/2018 - 11:56
राष्ट्रिय विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा ०७५/०७६ ndvs renue.pdf 09/11/2018 - 10:56
शिक्षा दिवस/अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा । ०७५/०७६ IMG_0001.pdf 08/29/2018 - 16:15
प्रेस विज्ञप्ति ०७५/०७६ IMG_0001.pdf 08/24/2018 - 11:26
युवा दिवस मनाउने सम्बन्धमा !! ०७५/०७६ IMG_0001.pdf 08/10/2018 - 10:55
प्रेस विज्ञप्ति ०७५/०७६ प्रेस विज्ञप्ती 2075-04-03.pdf 07/20/2018 - 10:33
आयोजना कार्यक्रम तथा बजेट संचालन निर्देशिका ०७५/०७६ Download File.pdf 06/29/2018 - 11:07