शिर्षक दस्तावेज मिति
प्रदेश स्तरीय अपाङ्गता नागरिक ग्राम निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ग्राम निर्माण तथा सञ्चालन प्रदेश नं. १.pdf 02/24/2021 - 11:01
स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिस गरिएको सम्वन्धी सूचना । वैकल्पिक.pdf 02/21/2021 - 14:06
स्वास्थ्य संस्थाहरुको ईजाजत, नवीकरण र नियमन सम्बन्धी जरुरी सुचना । स्वास्थ्य संस्थाहरुको ईजाजत, नवीकरण र नियमन सम्बन्धमा.PDF 02/16/2021 - 13:13
सगरमाथा अञ्चल आयुर्वेद औषधालय गाइघाट उदयपुरको परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । परिक्षा कार्यक्रमको सूचना.pdf 02/15/2021 - 14:10
स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाको उमेदवार सिफारिस गरिएको सम्वन्धी सूचना । मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट.pdf , विद्यालय नर्स.pdf , डेन्टल.pdf , होमियोप्याथीक.pdf , आयुर्वेद.pdf 02/15/2021 - 11:12
अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन, २०७७ अपाङ्ता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (सञ्चालन) मार्गदर्शन, २०७७ new.pdf 02/07/2021 - 16:31
स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश नं.१, धनकुटाको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सुचना Aurberdic doctor.pdf , dental sergen.pdf , Homiyopathi1.pdf , medical lab technologist.pdf , school nurse.pdf 02/01/2021 - 12:27
सीपमुलक तालिम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना । IMG_20210131_0004.pdf 01/31/2021 - 13:26
सीपमुलक तालिम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना । IMG_20210131_0004.pdf 01/31/2021 - 13:26
सगरमाथा अञ्चल आयुर्वेद औषधालय गाइघाट उदयपुरको करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । IMG_20210131_0003.pdf 01/31/2021 - 12:17
सगरमाथा अञ्चल आयुर्वेद औषधालय गाइघाट उदयपुरको करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । IMG_20210131_0003.pdf 01/31/2021 - 12:17
दीर्घकालिन पुनःस्थापना गृह सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ दीर्घकालिन पुनःस्थापना गृह सञ्चालन निर्देशिका, २०७७.pdf 01/25/2021 - 11:23
ईनरुवा अस्पताल, सुनसरीको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना 01/21/2021 - 15:24
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना_0.pdf 01/18/2021 - 13:00
ईनरुवा अस्पताल,सुनसरीको सेवा करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धी सूचना 01/13/2021 - 18:17
एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf 01/08/2021 - 12:05
नमुना स्थानीय पाठ्यक्रम २०७७ नमुना स्थानीय पाठ्यक्रम २०७७_0.pdf 01/05/2021 - 16:05
एम्बुलेन्स निर्देशिका 01/04/2021 - 15:05
महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई अनुदान रकम उपलव्ध गराउने सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ 12/28/2020 - 17:03
सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यक्ता सम्वन्धी सूचना advertisement.pdf 12/25/2020 - 13:04