शिर्षक दस्तावेज मिति
प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी करार कार्यविधी सम्वन्धमा 10/23/2019 - 11:34
प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी करार कार्यविधी सम्वन्धमा 10/23/2019 - 11:34
स्टाफ नर्स पदस्थापन विवरण staff nurse padsthapna.pdf 10/20/2019 - 16:34
मिति २०७६।०४।३१ गतेको सचिवस्तरीय निर्णायानुसार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका मेडिकल अधिकृत र कोल्डचेन्न असिष्टेन्ट पदहरुको पदस्थापन विवरण । KM_206_00224.pdf 08/16/2019 - 17:07
मिति २०७६।०४।२७ र २८ गतेको सचिवस्तरिय निर्णायानुसार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका ५/६/७/८ तहका विभिन्न पदहरुको पदस्थापन विवरण । KM_206_00223.pdf 08/14/2019 - 16:54
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा । KM_206_00219.pdf 07/21/2019 - 20:27
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा । KM_206_00219.pdf 07/21/2019 - 20:27
प्रगति विवरण पठाउने बारे । IMG_20190716_0003.pdf 07/16/2019 - 11:54
अपांगता भएका, बालकल्याण गृह, कारागारका विपन्न कैदी बन्दीका बालबालिका, सडक बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक तथा सहायक सामाग्री सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ IMG_20190708_0008.pdf 07/08/2019 - 14:07
अपांगता भएका, बालकल्याण गृह, कारागारका विपन्न कैदी बन्दीका बालबालिका, सडक बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक तथा सहायक सामाग्री सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ IMG_20190708_0005.pdf 07/08/2019 - 13:52
अपांगता भएका, बालकल्याण गृह, कारागारका विपन्न कैदी बन्दीका बालबालिका, सडक बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक तथा सहायक सामाग्री सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ IMG_20190708_0004.pdf 07/08/2019 - 13:48
बालकल्याण गृहहरको व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ IMG_20190708_0003.pdf 07/08/2019 - 13:43
वृद्धाश्रम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन अनुदान कार्यक्रम मार्गदर्शन २०७६ IMG_20190708_0001.pdf 07/08/2019 - 13:36
कलाकार साहित्यकार सम्मान सम्बन्धी सूचना । IMG_20190707_0001.pdf 07/07/2019 - 11:44
युवा वैज्ञानिक खोजी तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । IMG_20190703_0002.pdf 07/03/2019 - 18:05
माध्यमिक विद्यालयहरुलाई सूचना तथा प्रविधि शिक्षण सहायत साझेदारी कार्यक्रममा छनोट भएका विद्यालयहरुको सूची । final list of school (1)-converted.pdf 06/24/2019 - 12:05
माध्यमिक विद्यालयहरुलाई सूचना तथा प्रविधि शिक्षण सहायत साझेदारी कार्यक्रममा छनोट भएका विद्यालयहरुको सूची । final list of school (1)-converted.pdf 06/24/2019 - 12:05
डेंगु ज्वराे सम्बन्धी जानकारी । dango.pdf 06/23/2019 - 13:31
आगामी आ.व. २०७६।०७७ को वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरी पठाउने बारे । IMG_0001.pdf 05/02/2019 - 14:41
एम.वि.वि.एस अध्ययन छात्रवृत्तिको दरखास्त आव्हान गरिएको । ‌mbbs_0001.pdf 04/29/2019 - 12:18