Home
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं १ , विराटनगर ,मोरङ

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने  अभियानको नाराः  "सभ्य समाजको पहिचान, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान‍"

फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
बासुदेव दाहाल (सचिव) बासुदेव दाहाल सचिव
ब फणिन्द्र खत्री उपसचिव यूवा तथा खेलकुद महाशाखा 9842030032 pkhatri97@gmail.com
कृष्ण प्रसाद पोखरले कृष्ण प्रसाद पोखरेल अधिकृत दशौं(शिक्षा) शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा 9852050551 kppokhreldkt@gmail.com
वव श्री दुर्गा बराल प्रमुख महिला विकास अधिकृत सामाजिक विकास महाशाखा ९८५२०३०१६९ baraldurga70@gmail.com
Gopal Prasad Dahal श्री गोपाल प्रसाद दाहाल अधिकृत आठौं(शिक्षा) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा शाखा ९८४२०६९८३१ gpldahal0@gmail.com
io श्री बलराम पराजुली अधिकृत आठौं(शिक्षा) उच्च शिक्षा शाखा ९८५२०२८५३०
yadavprasad dulal यादवप्रसाद दुलाल अधिकृत आठौं(शिक्षा) शैक्षिक योजना, तथा अनुसन्धान शाखा 9852050552 dulalyp1971@gmail.com
कोमल खडका श्री कोमलबहादुर खड्का अधिकृत आठौं(शिक्षा) यूवा तथा खेलकुद शाखा ९८४२०६१९४५ komalkhadka@gmail.com
samikshya श्री समिक्षा निरौला महिला विकास अधिकृत बाल अधिकार तथा सामाजिक न्याय शाखा ९८४९३८८९३०
raj kumari rai श्री राजकुमारी राई महिला विकास अधिकृत लैङ्गीक सशक्त्तीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण शाखा ९८४२३९०८१८
प्रदिप गौतम प्रदिप गौतम सूचना अधिकारी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9851159375
पेशल पोखरेल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9852688852
निर्मल श्री निर्मल भट्टराई कानून अधिकृत कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा ९८४१०९७३८४ nirmal.bhattarai86@gmail.com
गुनासो सुन्ने अधिकारी रोशुना कोइराला शाखा अधिकृत प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा
लिलादेवी शिवाकोटी अधिकृत सातौं(शिक्षा) यूवा तथा खेलकुद महाशाखा
श्री रमेश खतिवडा अधिकृत छैठौं(प्रशासन) प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा ९८४९९१०११६
सुनिता भट्टराई महिला विकास अधिकृत लैङ्गीक सशक्त्तीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण शाखा
hari prasad dahal श्री हरि प्रसाद दाहाल अधिकृत छैठौं(शिक्षा) सचिव ज्यूको सचिवालय ९८४२०७०९९८
श्री सुमन सुवेदी टा.ना.सु. श्रम तथा रोजगार शाखा ९८४२०९८९८६
पूर्ण प्रसाद घिमिरे लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा
ब श्री यशोदा पोखरेल महिला विकास निरीक्षक सामाजिक विकास महाशाखा
Binod Pandey श्री विनोद पाण्डे प्राविधिक सहायक उच्च शिक्षा शाखा 9842877543
chandra श्री चन्द्र बहादुर तामाङ कम्प्यूटर अपरेटर शैक्षिक योजना, तथा अनुसन्धान शाखा ९८४२२१७८०४
विनोद चौधरी हलुका सवारी चालक मन्त्री ज्यूको निजि सचिवालय 9804005993
मनोज न्यौपाने कार्यालय सहयोगी मन्त्री ज्यूको निजि सचिवालय 9817368104
श्री लालमणी भट्टराई कार्यालय सहयोगी ९८४२०९०५१७
श्री श्याम खड्का कार्यालय सहयोगी ९८४२०६९५०३
श्री अभिनारायण चौधरी हलुका सवारी चालक ९८४२०३४२६७
मन्त्रीको सचिवालय
इश्वरीप्रसाद अधिकारी अधिकृत छैठौं(प्रशासन) मन्त्री ज्यूको निजि सचिवालय
ललिन्द्र राई मन्त्री ज्यूको निजि सचिवालय 9843486264
पवनकुमार श्रेष्ठ मन्त्री ज्यूको निजि सचिवालय 9861712301
विमला काफ्ले मन्त्री ज्यूको निजि सचिवालय 9862775444
वृषबहादुर सुनुवार मन्त्री ज्यूको निजि सचिवालय 9862662985
सुवाष लिम्बु मन्त्री ज्यूको निजि सचिवालय 9801422765

प्रवक्ता

कृष्ण प्रसाद पोखरेल
कृष्णप्रसाद पोख्रेल
021-442527

गुनासो सुन्ने अधिकारी

रोशुना कोइराला
रोशुना कोइराला
9852069385

सूचना अधिकारी