शिर्षक Authored on अार्थिक वर्ष दस्तावेज
मिति २०७६।०४।३१ गतेको सचिवस्तरीय निर्णायानुसार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका मेडिकल अधिकृत र कोल्डचेन्न असिष्टेन्ट पदहरुको पदस्थापन विवरण । 2 days 21 hours ago ०७६/०७७ KM_206_00224.pdf
मिति २०७६।०४।२७ र २८ गतेको सचिवस्तरिय निर्णायानुसार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका ५/६/७/८ तहका विभिन्न पदहरुको पदस्थापन विवरण । 4 days 21 hours ago ०७६/०७७ KM_206_00223.pdf
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा । 4 weeks ago ०७६/०७७ KM_206_00219.pdf
प्रगति विवरण पठाउने बारे । 1 month ago ०७५/०७६ IMG_20190716_0003.pdf
अपांगता भएका, बालकल्याण गृह, कारागारका विपन्न कैदी बन्दीका बालबालिका, सडक बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक तथा सहायक सामाग्री सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ 1 month 1 week ago ०७५/०७६ IMG_20190708_0008.pdf
अपांगता भएका, बालकल्याण गृह, कारागारका विपन्न कैदी बन्दीका बालबालिका, सडक बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक तथा सहायक सामाग्री सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ 1 month 1 week ago ०७५/०७६ IMG_20190708_0005.pdf
अपांगता भएका, बालकल्याण गृह, कारागारका विपन्न कैदी बन्दीका बालबालिका, सडक बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक तथा सहायक सामाग्री सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ 1 month 1 week ago ०७५/०७६ IMG_20190708_0004.pdf
बालकल्याण गृहहरको व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ 1 month 1 week ago ०७५/०७६ IMG_20190708_0003.pdf
वृद्धाश्रम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन अनुदान कार्यक्रम मार्गदर्शन २०७६ 1 month 1 week ago ०७५/०७६ IMG_20190708_0001.pdf
कलाकार साहित्यकार सम्मान सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 week ago ०७५/०७६ IMG_20190707_0001.pdf
युवा वैज्ञानिक खोजी तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । 1 month 2 weeks ago ०७५/०७६ IMG_20190703_0002.pdf
माध्यमिक विद्यालयहरुलाई सूचना तथा प्रविधि शिक्षण सहायत साझेदारी कार्यक्रममा छनोट भएका विद्यालयहरुको सूची । 1 month 3 weeks ago ०७५/०७६ final list of school (1)-converted.pdf
प्रादेशिक महिला सम्मेलन २०७५ 5 months 2 weeks ago ०७५/०७६ IMG_0001.pdf
विशेष शिक्षासम्बन्धी अपाङ्ग महासंघ तथा सरोकारवालाहरुसँग प्रदेशस्तरीय छलफल गोष्ठी सम्पन्न । 7 months 1 week ago ०७५/०७६ IMG_0001.pdf
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धी सूचना । 7 months 1 week ago ०७५/०७६ pdvs.pdf
प्रदेश विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलद्धारा अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम सम्पन्न 7 months 1 week ago ०७५/०७६ IMG_0001.pdf
राष्ट्रिय विकास स्यमसेवकको म्याद थप गरिएको सूचना 10 months 2 weeks ago ०७५/०७६ स्यमसेवक म्याद थप.pdf
राष्ट्रिय विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा 11 months 1 week ago ०७५/०७६ ndvs renue.pdf
शिक्षा दिवस/अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा । 11 months 2 weeks ago ०७५/०७६ IMG_0001.pdf
प्रेस विज्ञप्ति 11 months 3 weeks ago ०७५/०७६ IMG_0001.pdf