शिर्षक Authored on अार्थिक वर्ष दस्तावेज
एनेस्थेसिया सहायक कोर्समा भर्ना सम्वन्धी सूचना 5 days 23 hours ago ०७६/०७७
विद्यालय नर्स तथा कार्यक्रम संयोजक पदको परिक्षा मिति तथा परिक्षा केन्द्र परिवर्तन भएको सुचना । 1 week ago ०७६/०७७ Notice 2 Exam.pdf
सिंघीया खोलो संरक्षण तथा सफाई अभियान २०७६ को सम्वन्धमा मन्त्रालयद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्ती 1 week ago ०७६/०७७ प्रेस विज्ञप्ती.pdf
सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला ब्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सुचना 1 week 3 days ago ०७६/०७७ IMG_20191205_0001.pdf
आयुर्वेदतर्फको सशर्त अनुदान कार्यक्रमको वाँडफाँड । 1 week ago ०७६/०७७ Aaurbed.pdf
विद्यालय नर्स तथा कार्यक्रम संयोजक पदको लिखित परिक्षा सम्वन्धी जरुरी सुचना 1 week ago ०७६/०७७ Writing notice 2076.pdf
मेडिकल अधिकृत, हेल्थ असिस्टेन्ट, अ.हे.व., अ.न.मि. , रेडियोग्राफर, डार्करुम असिस्टेन्ट पदका विभिन्न स्तरहरूकाे पदस्थापन विवरण 2 weeks 4 days ago ०७६/०७७ एच ए.pdf
सूचना अधिकारी तथा सुचना प्रवाह सम्वन्धमा 2 weeks 4 days ago ०७६/०७७ IMG_20191126_0005.pdf
प्रदेश १ तालिम केन्द्रको कार्यक्रम कार्यसंचालन मार्गदर्शन 3 weeks 2 days ago ०७६/०७७ प्रदेश १ तालिम केन्द्रको कार्यक्रम कार्यसंचालन मार्गदर्शन.pdf
विद्यालय नर्सिङ्ग कार्यक्रम कार्यसंचालन मार्गदर्शन_स्थानीय तहकालागि 3 weeks 2 days ago ०७६/०७७ विद्यालय नर्सिङ्ग कार्यक्रम कार्यसंचालन मार्गदर्शन_स्थानीय तहकालागि.pdf
स्वास्थ्य कार्यलयको कार्यसंचालन मार्गदर्शन 3 weeks 2 days ago ०७६/०७७ स्वास्थ्य कार्यलयको कार्यसंचालन मार्गदर्शन.pdf
गृह प्रमुख तथा वार्डेन पदकाे नतिजा प्रकाशित 1 month ago ०७६/०७७ IMG_20191114_0002.pdf
विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमको लागि नर्स सेवा करारमा लिने सम्बन्धी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको सूचना 1 month ago ०७६/०७७ Very final Notice school nurse -web ७६७७ final 2076-7-27.pdf
आयुर्वेद कार्यालयहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन 4 weeks ago ०७६/०७७ आयुर्वेद कार्यालयहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन (1).pdf
स्वास्थ्य निर्देशनालय _ मार्गदर्शन 4 weeks ago ०७६/०७७ स्वास्थ्य निर्देशनालय _ मार्गदर्शन-converted.pdf
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र_कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन 4 weeks ago ०७६/०७७ प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र_कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन.pdf
अस्पतालहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन 4 weeks ago ०७६/०७७ अस्पतालहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन.pdf
कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुहुन (तपसिलमा उल्लेखित गापा नपाहरु) 1 month ago ०७६/०७७ कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुहुन (तपसिलमा उल्लेख गापा नपाहरु).pdf
प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी करार कार्यविधी सम्वन्धमा 1 month ago ०७६/०७७
स्टाफ नर्स पदस्थापन विवरण 1 month ago ०७६/०७७ staff nurse padsthapna.pdf