मा. बुद्धिकुमार राजभण्डारी

मा. बुद्धिकुमार राजभण्डारी (मन्त्री)

मा. मन्त्री

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction