Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 सामाजिक विकास संस्था नियमावली, २०७५

सामाजिक विकास संस्था नियमावली, २०७५

2 प्रदेश खेलकुद नियमावली २०७६

प्रदेश खेलकुद नियमावली २०७६

3 सामाजिक विकास स‌स्था नियमावली, २०७५

सामाजिक विकास स‌स्था नियमावली, २०७५

4 प्रदेश घरेलु हिंसा सम्वन्धी नियमावली, २०७५

प्रदेश घरेलु हिंसा सम्वन्धी नियमावली, २०७५

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.