मा. मन्त्रीज्यूको निवास प्रयोजनार्थ घर भाडाका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

8 February, 2023

स्वयमसेवक नियुक्तिका लागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा

6 February, 2023

निर्वाह भत्ता भुक्तानी सम्बन्धमा

6 February, 2023

स्वयंसेवक कोटाको पद परिवर्तन सम्बन्धमा

6 February, 2023

मिलेर फालौं भ्रष्टाचारको जालोः सुशासन प्रबर्द्धनमा गरौं हातेमालो

5 February, 2023

म्याद थप तथा अभिलेख कायम सम्बन्धमा

3 February, 2023

सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सुदृढिकरणका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

2 February, 2023

कार्यक्रम प्राप्त धार्मिक विद्यालयहरुलाई सम्झौता गर्न आउने बारे शिक्षा विकास निर्देशनालय, धनकुटाको सूचना

1 February, 2023

प्राविधिक सहायक, शिक्षा (प्रदेश विकास स्वयंसेवक) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

23 January, 2022

अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना

18 January, 2022

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction