सेवा करारमा इन्जिनियर नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

23 February, 2023

सेवा करारमा इन्जिनियर नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.